DOĞU KARADENİZ MASTER PLANI ÇALIŞMALARI


 Özak, Karadenizde turizmi nasıl canlandırabiliriz? 100’den fazla 3000 m’nin üzerinde destinasyonumuz var, değerlendiremiyoruz. Karadeniz’e gelen turistler Ayder, Sümela ve Uzungöle gidiyor. Ancak çok farklı değerler var, keşfedilsin değerlendirilsin istiyoruz. Kapasite değerlendirilirse, bölgeye ekonomik anlamda canlılık gelecek, istihdam artacaktır. Bakanlığım döneminde, 5 ili kapsayan (Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize), Doğu Karadeniz Master Planını hazırlattık. Şimdi Bayburt, Samsun ve Artvin Planları yapıldı. 8 ili bu kapsamda entegre edilmeli, Yeşil Yol Projesi kapsamında, turizm destinasyonlarını belirlenmeli ve imar planları tamamlanmalıdır. Planlarda belirlenen yollar biran evvel amacına uygun şekilde tamamlanmalıdır. Bu konuda Kalkınma Bakanlığımızın, Turizm ve Kültür Bakanlığımızın, Valiliklerin ve Belediyelerin katkılarını bekliyoruz.. Trabzon artık Büyükşehir. Bu 8 ilde Büyükşehir olmayan illerde konuya il özel idareleri bakacak. Yollar tamamlanmadan bölgeye yatırımcının gelmesi olanaksız. Proje tamamlandığı takdirde hesaplamalara göre bölgeye 120.000 kişilik istihdam sağlanacaktır dedi.

 

Barlas ise, projenin geçmişi hakkında bilgi vererek, Turizm alanlarındaki, yolların çoğu ham, toprak yol. Bu yolların üzerinde turizm merkezi olabilecek yaylalar var. Bu yollar Perşembe Yaylasından çıksın, Ayder’den aşağı insin. Konaklama yerleri belirlensin istedik. Yapılacak yollar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmalı, ve 2 büyük turist otobüsünün geçişine imkan sağlamalıdır. Planda 1050 km yol belirledik, bu yolun 500 km ‘si asfalt, geri kalan kısım kullanım amacına uygun olarak yapılmalıdır dedi.

 

Sayın CEYLAN: öncelikle gayretlerinden dolayı, Sayın ÖZAK’a teşekkür ederek başlamak isterim. Biz bölgede altyapı konusunda DOKAP, üst yapı konusunda DOKA etkin olsun istiyoruz. Yol yapımı sonrası ivedilikle, imar planları tamamlanmazsa, kaçak yapılaşmaların önüne geçemeyiz. Konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Öncelikle, yolların mevcut durumları ve eksiklerini harita üzerinde görmek istiyorum. Haritayı ofisime asıp, devamlı gelişmeleri takip edeceğim diyerek, bölgeye bizzat gidip, yerinde inceleme yapacağını söyledi.

 

Konu hakkında detaylı bir sunum ve bilgilendirme yapılması için DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’nin de katılacağı detaylı toplantının 25.02.2013 tarihinde yapılmasına karar verildi.